A Escola Internacional de Doutoramento da UDC (EIDUDC), creada no ano 2013 (Decreto 95/2013, do 13 de xuño, polo que se crean as escolas de doutoramento nas universidades do Sistema universitario de Galicia), é o Centro que asume a organización, a planificación, a xestión, a supervisión e o seguimento da oferta global de actividades propias do doutoramento na UDC. Están adscritos á EIDUDC todos os programas de doutoramento da UDC.

Ler máis

Actualidade

Contacto e localización

Escola Internacional de Doutoramento

Director da EIDUDC

Rodolfo Barreiro Lozano
Pavillón de Estudantes
Campus de Elviña
15071 A Coruña
España