Mantemento físico

NATACIÓN LIBRE

Piscina de Caranza

  • Martes, xoves e venres ás 08:30 h
  • Martes e xoves ás 13:00 h
  • Baños de 45 minutos
  • Inscrición

Nado libre en piscina

  • De 14:00 as 16:00 horas
  • De luns a xoves
  • Baños de 45 minutos
  • Inscrición (prazas dispoñibles esgotadas)

Para o acceso a estas dúas instalacións cada usuario deberá acordar o horario nas oficinas da Área de Deportes.