Abono Deporte

Prezo 30 € (válido para todo o curso académico en vigor. Do 1 de setembro ao 31 de agosto)

 

Obrigatorio para poder inscribirse en calquera das nosas actividades

 
Que inclúe?

 

Abono Deporte, se es membro da Comunidade Universitaria:

- Alumnado de calquera dos tres ciclos: Grao, Máster e Doutoramento ou 1º, 2º e 3º ciclo da UDC, persoal docente e investigador (e cónxuxes e fillos de entre 15 e 28 anos), persoal de administración e servizos (e cónxuxes e fillos de entre 15 e 28 anos), estudantes de programas de intercambio e estudantes de mestrados con seguro de cobertura de actividades deportivas.

- Non todas as actividades están abertas para os fillos/as abonados da comunidade universitaria (consultar antes da inscrición).

- Despois de participar nalgunhas competicións e actividades, os alumnos/as de Grao poderán solicitar o recoñecemento de créditos (normativa e resolución reitoral).

- Todos os usuarios/as abonados/as da Área de Deportes no presente curso académico poderán facer uso gratuíto das instalacións deportivas propias da UDC, agás da sala de musculación.

- O rexistro para o Abono Deporte de cónxuxes e fillos de entre 15 e 28 anos deberán de facelo os membros da Comunidade Universitaria entrando na súa conta (Autentificación Universitarios) e pinchando no apartado "A miña conta" e no botón "Novo membro da familia".

 

Matrícula, para público en xeral co pagamento de 60€ (válido para todo o curso académico en vigor. Do 1 de setembro ao 31 de agosto) a maiores do prezo da actividade en cuestión na que se anoten, para poder participar nas actividades abertas a eles/as. O pagamento da matrícula inclúe un seguro de accidentes.

 

Poderás abonar o Abono Deporte ou a Matrícula a partir do 1 de setembro.

 

Para facer o Abono Deporte ou a Matrícula preme aquí e pasa a recoller o teu adhesivo (Abono Deporte) ou o carné de usuario (matrícula de Non Universitario). 

 

 - Todas as actividades deportivas están suxeitas para o seu correcto desenvolvemento a un número mínimo de participantes. A Área de Deportes resérvase o dereito de suspender algunha actividade de non se alcanzar unha participación mínima ao rematar o prazo aberto de inscrición para a Comunidade Universitaria. Cómpre consultalo no momento da inscrición. 

- Todas as actividades deportivas rexeranse polo calendario académico universitario. Cando o calendario académico universitario marque un festivo ou non lectivo, ese día, non haberá clases e non se recuperarán.

- A Área de Deportes reservase o dereito a modificar as actividades ou os prezos.

- Toda reserva de praza feita nunha actividade deportiva terá validez ata que remate o prazo de confirmación (pagamento). Transcorrido este prazo a reserva quedará anulada. No suposto de ter realizado o pago mediante ingreso bancario, deberase presentar o resgardo do pago nas oficinas da Área de Deportes no prazo anteriormente marcado, de non ser así, procederase á anulación da praza (o feito de ter pagada a cuota non garantiza de por si a inscrición).

- Non se realizará ningunha devolución de pagamento salvo que a actividade ou instalación non se puidera realizar ou utilizar por causas imputables á Área de Deportes.

 

 * Para o acceso a todas as instalacións deportivas por parte dos Abonados/as da Área de Deportes, será obrigatorio presentar, ante o persoal responsable da instalación, o carné universitario co adhesivo do Abono Deporte do curso en vigor. O público en xeral deberá presentar o seu carné de usuario.