Área de Deportes

A Área de Deportes da Universidade da Coruña está comprometida coa visión de fomento da actividade física e o deporte da comunidade universitaria, que será capaz de mellorar a saúde e a condición física e garantir o máximo aproveitamento dos recursos e das instalacións deportivas universitarias, así como canalizar a organización de actividades e competición deportivas no ámbito universitario.

Actualidade

Na Coruña

Estadio Universitario de Elviña

Campus de Elviña, s/n
15071 A Coruña

En Ferrol

Centro Cultural Universitario

Rúa Dr. Vázquez Cabrera, s/n
Campus de Esteiro
15403 Ferrol