Xosé Manuel Malheiro Gutiérrez

 

GI-Esculca  (www.usc.es/esculca)
Departamento de Pedagoxía e Didáctica
Facultade de Ciencias da Educación
Universidade da Coruña
Campus de Elviña, s/n. 15701 A Coruña
Tfno. 981-167000 ext. 4615
Correo: jose.malheirog@udc.es

Materias:

-Política e Lexislación educativas. 1º de Psicopedagoxía.
-Historia da Educación. 2º do Grao de Educación Social
-Historia da Educación. 1º do Grao de Educación Primaria (B)
-Historia da Educación Social. 2º da Diplomatura de Educación Social
-Xénese e evolución do sistema educativo en Galicia no período contemporáneo.
Mestrado Universitario en Innovación, Orientación e Avaliación Educativa

 

Datos profesionais:

Desde 2008: Universidade da Coruña. Departamento de Pedagoxía e Didáctica

2003-2008. Universidade de Santiago. Departamento de Teoría e Historia da Educación

2002-2003. IES Portovello (Ourense)

2001-2002. Universidade de Vigo. Departamento de Didáctica, Organización Escolar e Métodos de Investigación

Director dos proxectos de formación e inserción laboral para mozos e mozas desempregados:

Escola Obradoiro Restauración IV (Concello de Tui) 1998-2000
Escola Obradoiro A Xuventude II (Concello de Cambados) 1995-1998
Escola Obradoiro Terra de Montes (Concello de Forcarei) 1992-1995

 

Liñas de investigación:

Emigración/inmigración e escola, Política e educación, Historia e educación

 

Algúns Traballos:

(2004): A Herdanza da emigración ultramarina. Pontevedra, Deputación de Pontevedra.

(2006): As escolas de emigrantes e o Pensamento Pedagóxico: Ignacio Ares de Parga e Antón Alonso Ríos. Sada-A Coruña, Ediciós do Castro,

(2007): Nicolás Gutiérrez Campo. O recordo dun bo mestre, dun home bo. A Guarda, Concello da Guarda,

 
(2002): (Coord.): Fomento de la Instrucción Gallega. Edición facsímil. Vigo, Ir Indo Edicións.

X.M. Malheiro Gutiérrez, X. Rodríguez Rodríguez, M. Castro Rodríguez (Coords.) (2006): Actas as 1as  Xornadas “A Escola, ¿Punto de encontro entre o profesorado e Educadores/as Sociais?, Santiago, NEG-CEESG.

X.M. Malheiro Gutiérrez, X. Rodríguez Rodríguez, M. Castro Rodríguez, X. M. Cid Fernández, M. Candedo Gunturiz (Coords.) (2008): Educación Social e Escola. Santiago, NEG.

(Coord.) (2011): Actas do Congreso Emigración e Educación (1900-1936). I Centenario das Escolas da Unión Hispano-Americana Valle Miñor (1909-2009). Nigrán, IEM/MUPEGA/CCG

(Coord.) (2012): Historia da emigración pontevedresa en Buenos Aires. Pontevedra, Deputación de Pontevedra.

 

Forma parte dos grupos de investigación:

ESCULCA (USC) e MANES (UNED)