Xesús R. Jares

Catedrático de Universidade, área de Didáctica e Organización Escolar.

EDUCADORES POLA PAZ: http://www.educadorespolapaz.org

NOVA ESCOLA GALEGA: www.nova-escola-galega.org