Patricia Digón Regueiro

Profesora titular de Universidade. Facultade de Ciencias da Educación. Universidade de A Coruña. Departamento: Pedagoxía e Didáctica das C.C Exp. Área: Didáctica e Organización escolar.

Despacho POB17. Teléfono de contacto: 981 167000 ext.4614. E-mail: pdigon@udc.es

Materias que imparto:

Novas tecnoloxías aplicadas á educación

Educación e Medios de Comunicación Social

Liñas de investigación: xénero e educación musical; análise de materiais curriculares; estudio dos medios de comunicación; medios de comunicación e educación; novas tecnoloxías e educación.

Curriculum vitae