NARCISO DE GABRIEL FERNÁNDEZ    

Lugar de nacimento: O Cádavo (Baleira-Lugo)
Data de nacimento: 25-05-1955

Catedrático de Universidade de Teoría e Historia da Educación
Universidade da Coruña
Faculdade de Ciencias da Educación
Dpto. de Pedagoxía e Didáctica
Tel. (34) 981- 167000 Ext: 1744
E-mail: narciso.de.gabriel@udc.es

Decano da Facultade de Ciencias da Educación

Liñas de investigación (Historia da Educación):
Escolarización e alfabetización
Cultura escolar popular
Profesión docente
Escolarización e práctica lingüística en Galicia

 
 
Foto: Fernando Bellas
 

 

 

 

Algunhas Publicacións:

 

Máis publicacións.