JURJO TORRES SANTOMÉ

Lugar de nacimento: Castro de Rei (Lugo).
Data de nacimento: 02-06-1951.


Catedrático de Universidade de Didáctica e Organización Escolar.

Universidade da Coruña
Faculdade de Ciéncias da Educación.
Dpto. de Pedagoxía e Didáctica
Tel. (34) 981- 167000 Ext: 1726
Tel. celular 679290083
E-mail: jurjo.torres@udc.es

Blog: http://jurjotorres.com


Director do Departamento de Pedagoxía e Didáctica


Liñas de investigación:
Curriculum Integrado e Interdisciplinariedade
Análisis de Políticas Educativas
Curriculum Antidiscriminación
Multiculturalismo
Pedagoxía Crítica
Formación do Profesorado.

 

 

 

Algunhas Publicacións:

 

 

 

Ver Currículum ampliado (galego - castellano)