Galego (idioma actual)
 

 Ficha do Catálogo de Investigación 

 

 Grupo Ref.: G000625 

DATOS XERAIS

 Nome:  Política Educativa, Historia e Sociedade
 Acrónimo:  PEHS
 Adscrición:   Pedagoxía e Didáctica
 Centro:   Facultade de Ciencias da Educación
 Contacto:
 dirección postal  Facultade de Ciencias da Educación
Campus de Elviña, s/n
15071 A Coruña


 teléfono  981167000  Ext.: 1744
 Páxina Web:  http://www.udc.es/dep/pdce/

ÁMBITO DE INVESTIGACIÓN


 Área Tecnolóxica:
 border=0   CULTURA E SOCIALIZACIÓN
 border=0   PROBLEMAS SOCIAIS
 border=0   EDUCACIÓN
 border=0   SISTEMAS DE ENSINO
 border=0   HISTORIA
 Área ANEP:
 border=0   DIDÁCTICA DA EXPRESIÓN CORPORAL
 border=0   DIDÁCTICA E ORGANIZACIÓN ESCOLAR
 border=0   TEORÍA E HISTORIA DA EDUCACIÓN
 Área de Proxección:  EDUCACIÓN

COMPOSICIÓN


 Coordinador/a:
 Apelidos e Nome: Gabriel Fernández, Narciso de
 Departamento: Pedagoxía e Didáctica
 Correo: gabriel@udc.es
 Membros:
 Apelidos e Nome correo electrónico 
Persoal Docente e Investigador da UDC  Rivas Barrós, Isabel correo electrónico 
Persoal Docente e Investigador da UDC  Malheiro Gutiérrez, José Manuel correo electrónico 
Persoal Docente e Investigador da UDC  Cotelo Guerra, Mª Dolores correo electrónico 
Persoal Docente e Investigador da UDC  Iglesias Salvado, José Luis correo electrónico 
Persoal Docente e Investigador da UDC  Rodríguez Romero, María del Mar correo electrónico 
Persoal Docente e Investigador da UDC  Candedo Gunturiz, Mª Dolores Fátima correo electrónico 
Persoal Docente e Investigador da UDC  Zapico Barbeito, Maria Helena correo electrónico 
Persoal Docente e Investigador da UDC  Serantes Pazos, Araceli correo electrónico 
Persoal Docente e Investigador da UDC  Pose Porto, Héctor Manuel correo electrónico 
Persoal Docente e Investigador da UDC  Fraguela Vale, Raul correo electrónico 
Persoal Docente e Investigador da UDC  Varela Garrote, Lara correo electrónico 
Persoal Docente e Investigador da UDC  Lera Navarro, Ángela correo electrónico 
Persoal Docente e Investigador da UDC  Ramos Rodriguez, Jose correo electrónico 
Persoal Docente e Investigador da UDC  Arufe Giraldez, Victor correo electrónico 
Persoal Docente e Investigador da UDC  Hornillos Baz, Isidoro correo electrónico 
  Persoal Docente e Investigador da UDC persoal docente e investigador da UDC  - Doutorando/a da UDC ou 
Bolseiro/a doutorando/a da UDC ou bolseiro/a
  Contratado con 
cargo a un Proxecto ou Contratado Postdoutoral contratado con cargo a un proxecto ou postdoutoral  - Colaborador/a doutro 
Organismo colaborador/a doutro organismo

LIÑAS DE INVESTIGACIÓN


 Liñas:
   Historia da educación
   Políticas locais, educación e deporte
   Políticas de cambio en educación
 Palabras Chave:
   Escolarización. Alfabetización. Profesión docente. Cultura escolar. Galeguismo e educación
   Lecer. Educación física.Xogo.Avaliación. Animación e xestión cultural
   Valores.Dereitos humanos.Profesionalización.Xustiza social.Reformas innovacións.Políticas educativas

OFERTA INVESTIGADORA


 Recursos de
 Equipamento:
 

Os propios do Departamento de Pedagoxía e Didáctica e da Facultade de Ciencias da Educación

 
 Capacidades:
 

-Asesoramento en deseño e desenvolvemento de proxectos educativos, socioeducativos e de innovación mediante metodoloxías participativas.
-Organización e xestión de recursos socioculturais, educativos e ambientais.
-Deseño e desenvolvemento de investigacións cualitativas e históricas en educación.
-Deseño de programas de empoderamento social e profesional.

 
 Resultados
 Transferibles:
 

Non se dispón de información sobre este apartado.

 
 Historial Científico
 Recente:
 

-De Gabriel Fernández,N.(2006) Ler e escribir en Galicia.A Coruña: Servizo de Publicacións da UDC
-Malheiro Gutiérrez,X.M. (2006) As escolas dos emigrantes e o pensamento pedagóxico, Sada: Edic. do Castro
-Pose Porto,H. (2006) La cultura en las ciudades.Un quehacer cívico-social,Barcelona: Graó
-Rivas Barrós,S. (2001) A derradeira lección dos mestres.Galeguismo e pensamento pedagóxico(1900-1936),Vigo: Edic. Xerais de Galicia
-Rodríguez Romero,M. (2003) Las metamorfosis del cambio educativo, Madrid: Akal

 Regresar á Consulta Anterior