CICLO  DE  CONFERENCIAS   

AS  MATEMÁTICAS  ESCOLARES  HOXE

SALÓN  DE  ACTOS       FACULTADE  DE  CC.  DA  EDUCACIÓN   (CAMPUS  DE  RIAZOR)

Día  22  de  xaneiro (mercores), ás  12 h.:      

“As matemáticas na educación :
Unha visión de futuro dende o pasado”

   por:  David  Barba (Universidade Autónoma de Barcelona, membro do grupo EL QUINZET)

 

Día 23  de  xaneiro   (xoves), ás  12 h.:

“Xeometría  e  medida”

   por:   Joan  Jareño   e   Carles  Vallés

 

Día  24  de  xaneiro  (venres), ás  12 h.:

“Números  e  cálculo: Algorítmos”

   por:   LLuis  Segarra (Membro do grupo EL QUINZET)

Día  30  de  xaneiro  ( xoves), ás  12 h.:

“Constructivismo  e  matemáticas”

    por:   Antonio  Martín

 

ORGANIZA:       ÁREA  DE  DIDÁCTICA  DA  MATEMÁTICA

    (DEPÀRTAMENTO  DE PEDAGOXÍA  E  DIDÁCTICA  DAS  CC.  EXPERIMENTÁIS)