Universidade da Corunha

LINGUÍSTICA GERAL LINGÜÍSTICA GENERAL GENERAL LINGUISTICS
Departamento de Galego-Português, Francês e Linguística

 

Principal
Docentes / Teaching Staff
Matérias da Área / Materias del Área / Courses
Actividades / Events

XORNADAS SOBRE LINGÜÍSTICA DE CORPUS

(A CORUÑA, 21 E 28 DE OUTUBRO, 12, 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 1999)

LUGAR E DATAS DE CELEBRACIÓN: Facultade de Filoloxía, Campus de Elviña, s/n, Universidade da Coruña (A Coruña), os días 21 e 28 de outubro, e 12, 18 e 19 de novembro de 1999.

VALOR ACADÉMICO: 1 crédito (10 horas). Entregarase diploma acreditativo.

INSCRICIÓN: É gratuita, e farase na secretaría administrativa do Departamento de Filoloxías Francesa e Galego-portuguesa (Tlfo.: 56 31 00, Ext. 1836), do 13 ó 20 de outubro, e de 9.00 a 14.00 horas. Entregaranse o boletín de inscrición cuberto e unha fotocopia do D.N.I.

Para baixar o boletín de inscrición e o programa
en formato PDF clique aquí: corpus.pdf (2 páxs.)


PROGRAMA DE CONFERENCIAS:

Dr. Guillermo Rojo Sánchez (Univ. de Santiago de Compostela): "Os estudios gramaticais d.C." (21 de outubro, 12.30 horas).

Dr. Toni Badia Cardús (Univ. Pompeu Fabra): "Procesamiento automático de corpus" (28 de outubro, 16.30 horas).

Dras. Inmaculada Báez Montero e Carmen Cabeza Pereiro (Univ. de Vigo): "Un corpus de lengua de signos" (28 de outubro, 18.00 horas).

Dr. Jose Coch (LexiQuest, París): "Explotación de corpus: Extracción de terminología e indización automática" (12 de novembro, 12.30 horas).

Dr. Joaquim Llisterri Boix (Instituto Cervantes): "Corpus orales para la fonética y las tecnologías del habla" (18 de novembro, 12.30 horas).

Dr. Antonio Briz Gómez (Univ. de València): "El uso del conector o sea en la conversación coloquial" (19 de novembro, 12.30 horas).


COORDENADORES: Dres. Margarita Alonso Ramos, Nancy Vázquez Veiga e Manuel Fernández Ferreiro (Área de Lingüística Xeral do Depto. de Filoloxías Francesa e Galego-Portuguesa, Facultade de Filoloxía).

COLABORAN:

 

 

Última actualização: 17/06/03

<< ] ^^ ] >> ]