Goretti Sanmartín Rei
Formación:
Licenciada e doutora en Filoloxía Galego-Portuguesa.
Premios:
Premio Extraordinario de Doutoramento.
XIX Premio Ánxel Fole.
Liñas de investigación:
"A formación da lingua literaria galega durante o século XIX", en colaboración con Xosé Manuel Sánchez Rei e Xosé Ramón Freixeiro Mato.
"A filosofía política de Ramón Vilar Ponte", en colaboración con Mª Pilar García Negro, Luís García Soto e Jesús Blanco Echauri.
Publicacións:

O teatro de Xan da Cova (La Galiciana e María Pita) (A Coruña: Biblioteca-Arquivo Teatral Francisco Pillado Mayor), 2002.
Lendo nas marxes. Lingua e compromiso nos paratextos (1863-1936) (A Coruña: Espiral Maior), 2002.
Os (pre)textos galegos (1863-1936) (Santiago de Compostela: Sotelo Blanco), 2002.
"Edición, introdución e notas", en colaboración con Manuel Ferreiro, da obra de Ramón Cabanillas A Virxe do Cristal. Lenda de Curros Enríquez axeitada para ópera (A Coruña: Biblioteca-Arquivo Teatral Francisco Pillado Mayor), 2002.
A lingua literaria galega no século XIX, en colaboración con Xosé Ramón Freixeiro Mato e Xosé Manuel Sánchez Rei (A Coruña: Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña), 2005.
“Edición, introdución e notas”, en colaboración con Xesús Blanco Echauri, Silvana Castro García, Mª Pilar García Negro e Amelia Sánchez Pérez, de Nicomedes-Pastor Díaz, unha existencia exemplar, de Ramón Vilar Ponte (Lugo: Fundación Caixa Galicia), 2006.

Outros:
Membro do Consello de Redacción da Revista Galega de Filoloxía.
Directora do Servizo de Normalización Lingüística da Universidade da Coruña. (2004/2006)