1.- Introducción e conceptos básicos

2.- Introducción ó manexo de un paquete estatístico (neste curso: R)

3.- Análise Previa dos Datos.

4.- Análise da varianza.

5.- Métodos de Reducción de datos: Análise de compoñentes principais. Análise factorial.

6.- Métodos de clasificación: Análise discriminante.

7.- Métodos de agrupación: Análise de conglomerados.

8.- Introducción á Análise de datos Masivos: Redes Neuronais e Data Mining