Nesta páxina colocarase o material que o profesor empregará en cada tema

Empregaranse os seguintes formatos:

MATERIAL XERAL:

TEMAS 8:              pdf

TEMAS 1,3, .., 7 :              pdf                  OpenOffice.org

En formato pdf e OpenOffice.org (comprimidos en formato ZIP).

Modelo para traballo:

Modelo para a redacción dun traballo:
pdf - OpenOffice.org

En formato pdf e OpenOffice.org (comprimidos en formato ZIP).

DATOS

Pendente

PROBAS DE CURSOS ANTERIORES:

Proba 1:
pdf - OpenOffice.org