Profesor:

Xosé Ml. Martínez Filgueira.

Obxectivos:

1.Coñecer técnicas básicas de Análise Multivariante.
2. Coñecer e manexar software estatístico de análise de datos multivariantes.

Introducción á análise multivariante:

Tedes unha breve introducción sobre o que é a análise multivariante e que tipo de cuestións pode resolver neste web da Universidade de Zaragoza:
http://ciberconta.unizar.es/LECCION/anamul/inicio.html