Institutos de Estatística

Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.)

Instituto Galego de Estatística

Eurostat

Aplicacións Estatísticas

R
un paquete estatístico LIBRE.
Moi completo.

R: Webs con recursos
UCLA (en ingles)
Web dun curso de introducción a R da Universitat de Barcelona
OpenCourseWare: curso de introducción a R ,da Universidad Carlos III, dentro do proxecto OpenCourseWare.
Web do CRISOL , tamén da Universidad Carlos III, con información sobre R.
Proxecto R UCA , da oficina de Software libre da Universidad de Cadiz.

R: Manuais:
Manual de Introducción a R
Presentacións, de introducción a R
Quick-R Quizais a mellor maneira de aprender a facer cousas con R (en ingles)
Universidade Federal do Rio G. Norte (en portugues)
Nesta ligazón aparece en primeiro lugar un libro sobre R, pero tamén figuran manuais de unha ampla variedade de programas.        Está no seu Departamento de Estatística
Manual de Introducción á Estatística con R . Con licencia libre. Está elaborado polo proxecto R UCA , da oficina de Software libre da Universidad de Cadiz.

Multivariante e Estatística na web
Universidad de Zaragoza:
Introducción al Análisis Multivariante
Análisis Exploratorio
Análisis Discriminante
Análisis de conglomerados o cluster
Universidad de Cadiz:
Manual de Multivariante con SPSS

Consultoría
www.Estadistico.com
Web dunha empresa, con interesantes artigos sobre multivariante e relacionados coa estatística.
Outras cousas
Janela na Web
Nada a ver com a Estatística, más vense coisas engraçadas desde esta janela.
Non é Estatística, pero poden ser interesantes.