EXPOSICIONS. (Excepto cambios imprevistos)

Realizaranse catro exposicións. Cada unha delas corresponderá a un tema.

Consistirán na realización de un exercicio de aplicación das técnicas dos temas 4, 5, 6, e 7 sobre datos reales.


Realizaranse en grupos, preferentemente de tres persoas, aínda que se poderan admitir grupos de dúas.


Será necesario entregar unha copia ó profesor e realizar posteriormente unha exposición na aula de, como máximo, 10 minutos.


A calificación de cada unha delas oscilara entre 0 e 1 punto.Data

TEMAS

Primeira

 pendente

4: Análise da varianza.

Segunda

 pendente

5: Métodos de Reducción de datos: Análise de compoñentes principais. Análise factorial.

Terceira

 pendente

6: Métodos de clasificación: Análise discriminante.

Cuarta

 pendente

7: Métodos de agrupación: Análise de conglomerados.A nota obtida nas exposicións será o 40% da nota final.