Calendario proposto para a asignatura

Calendario: as clases rematan oficialmente o 4 de xuño, o que implica 14 semanas de clase.

Desde o punto de vista desta Materia esas semanas separaranse en tres periodos, durante os cales nos centraremos en aspectos diferentes:

1º periodo: 5 semanas
Nas primeiras semanas do curso explicaranse a materia desta asignatura, e realizaranse as probas relacionadas con ela (as 3 primeiras).

2º periodo: 2 semanas
A continuación introducirase o funcionamento básico do paquete estatístico R, incluindo o exame correspondente

3º periodo: 7 semanas
O resto do tempo adicarase en exclusiva á realización e exposición dos traballos, así como a realización de respescas en caso de que alguén as necesite.Febreiro

Mércores: 23

Xoves: 24

Presentación
Tema 1
: Introducción e conceptos básicos

Tema 3:

 Análise Previa dos Datos

xxxxxxx
+++++++++

Tema 4: Análise da varianza.

Marzo

Mércores: 2

Xoves: 3

Tema 5: Métodos de Reducción de datos: Análise de compoñentes principais. Análise factorial.

Tema 6: Métodos de clasificación: Análise discriminante.

xxxxxxx
+++++++++

Tema 7: Métodos de agrupación: Análise de conglomerados..

Mércores: 9

Xoves: 10

Clase de dúbidas:
Temas 1 e 3

Proba Temas 1 e 3

xxxxxxx
+++++++++

Tema 8:
Introducción á Análise de datos Masivos: Redes Neuronais e Data Mining

Mércores: 16

Xoves: 17

Clase de dúbidas:

Temas 4 e 5

Proba Temas 4 e 5

xxxxxxx
+++++++++

¿Clase de dúbidas:
Temas 6, 7 e 8?

Mércores: 23

Xoves: 24

Clase de dúbidas:

Temas 6, 7 e 8

Proba Temas 6, 7 e 8

xxxxxxx
+++++++++

¿?

Mércores: 30

Xoves: 31

Clase de dúbidas:

Temas 6, 7 e 8

Proba Temas 6, 7 e 8

xxxxxxx
+++++++++

¿?

Abril

Mercores: 6

Xoves: 7

Aula de informática
Tema 2: 
Introduccion a R

Aula de informática
Tema 2: 
Introduccion a R

xxxxxxx
+++++++++

Aula de informática
Tema 2: 
Introduccion a R

Mercores: 13

Xoves: 14

Aula de informática
Tema 2: 
Introduccion a R

Proba Tema 2

xxxxxxx
+++++++++

¿Proba Tema 2?O resto da horas de clase serán na aula de informática

Nesas horas xa non se explicará ningun tipo de materia nova
e os alumnos poderán realizar os traballos,
consultando as súas dúbidas ao profesor.