Avaliación:

A avaliación da asignatura farase combinando os resultados das diferentes probas (ou do exame final) e das exposicións dos traballos.

40%

Nota das exposicións

60%

Nota das probas (ou do exame final)

= 100%

NOTA FINAL

Para que se sume a nota das probas debe obterse no seu conxunto unha nota mínima de 4 (sobre 10).

Para os alumnos que deban facer o exame final, tamén deberán sacar unha nota mínima de 4 (sobre 10)*.

   
*: Ollo, a nota do exame final pondera un 60%, ou sexa, un 10 no exame final será un seis na nota, e un 5 no exame final será un 3 na nota (necesitaríanse 2 puntos en traballos para aprobar)