Traballo na Alternativa

Realizarase 1 traballo, en grupo, no que se aplicarán diferentes conceptos da materia, con datos proporcionados polo profesor. Valorarase a aplicación de coñecementos de Estatística I.
Podedes ver máis información AQUÍ

Para avalialo realizarase exposicións.
Tamaño dos grupos: os grupos serán de 2 persoas.