Titorías en grupo


Lugar previsto: Aula de informática

Realizaranse nunha aula de informática, o que vos permitirá ir avanzando nos traballos ao mesmo tempo que preguntades as dúbidas que teñades

Podedes acceder ao que se vaia realizando AQUÍ

1º Titoría

2ºC: ...;     ...
Nesta primeira titoría atenderanse as dúbidas sobre a preparación dos datos cos que se realizará o traballo.

2º Titoría

2ºC: ...;     ...
Nesta segunda titoría atenderanse as dúbidas e realizarase a análise descritiva do traballo.

3º Titoría

2ºC: ...;     ...
Nesta terceira titoría atenderanse as dúbidas e realizarase a parte de Contrastes do traballo.

4º Titoría

A data exacta está pendente. 2ºC: (18:45);     (18:30)
O tema desta titoria tamén está pendente. As distintas opcións pasarían por completar o traballo, expoñelo ou resolver dubidas en grupo sobre algún exame.