Horario de titorías.PROVISIONAL

Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais: Despacho 342, 3ª planta

Estas titorias corresponden unicamente ao 1º cuadrimestre

* Martes de 15:00 a 17:00

* Mércores de 15:00 a 17:00

* Xoves de 17:00 a 19:00