PORTADA estable (GRUPO C)

10 setembro.

Grao en Economía. UDC. Estatística Económica II.

Esta páxina é unha portada estable da web da materia. Por restricións do servidor,
a web actualizada está en

         www.estatistica.es/inferencia/.

De calquera xeito, desde aquí podes acceder a diferentes informacións e materiais: