Os arquivos 2x1 son PDFs impresos a 2 páxinas por páxina; os 4x1 son 4 páxinas por páxina.

Material

Logaritmos:   Chuleta con propiedades de logaritmos que podedes necesitar para o tema 2: Logaritmos

Apuntamentos:    OpenDocument     pdf     2x1     4x1

Conteñen a teoría. É a materia que debe entender e aprender o alumno.
En formato pdf e OpenDocument (comprimidos en formato ZIP).

Presentacións:    OpenDocument     pdf     2x1     4x1

Presentacións que o profesor empregará na aula
En formato pdf e OpenDocument (comprimidos en formato ZIP).

Esquemas:    OpenDocument    Pdf    2x1    4x1

Esquemas con exercicios básicos RESOLTOS. Equivalen a clases prácticas de exercicios
En formato pdf e OpenDocument (comprimidos en formato ZIP).

Exercicios propostos:    OpenDocument     Pdf    2x1    4x1

Son listados de exercicios con algo de dificultade. Son os que hai que facer despois de entender os esquemas.
En formato pdf e OpenDocument (comprimidos en formato ZIP).

Exames (Avaliación alternativa):    Pdf

Exames de cursos anteriores, tanto finais como de avaliación alternativa. En formato pdf e OpenDocument (comprimidos en formato ZIP).

TABOAS    Taboas

Taboas que se empregaran nesta materia. En formato pdf e OpenDocument (comprimidos en formato ZIP).

FORMULARIO PARA O EXAME    Formulario

Formulario que se entregará nos exames ALTERNATIVOS desta materia. En formato pdf e OpenDocument (comprimidos en formato ZIP)..

APOIO INFORMATICO

PENDENTE

Material de apoio informático, para realizar o traballo.