Actividades Alternativas

Consistirá en diferentes coleccións de exercicios e preguntas test que deberedes facer na aula.
As cualificacións sepáranse entre diferentes grupos de temas, e aplícase en cada bloque de actividades unha regra 20%-80%, que se explica AQUÍ

Os bloques de actividades e a súa cualificación repártese como segue:
 1º: Repaso e Temas 1 e 2 (4 actividades):    1 punto
 2º: Temas 3, 4, 5 e 6 (3 actividades):             1 puntos