Os arquivos 2x1 son PDFs impresos a 2 páxinas por páxina; os 4x1 son 4 páxinas por páxina.

Material

Apuntamentos:    OpenDocument     pdf     2x1     4x1

Conteñen a teoría. É a materia que debe entender e aprender o alumno.
En formato pdf e OpenDocument (comprimidos en formato ZIP).

Presentacións:    OpenDocument     pdf     2x1     4x1

Presentacións que o profesor empregará na aula
En formato pdf e OpenDocument (comprimidos en formato ZIP).

Exercicios resoltos:    OpenDocument    Pdf    2x1    4x1

Esquemas con exercicios básicos. Equivalen a clases prácticas de exercicios
En formato pdf e OpenDocument (comprimidos en formato ZIP).

Exercicios propostos:    OpenDocument     Pdf    2x1    4x1

Son listados de exercicios con algo de dificultade. Son os que hai que facer despois de entender os exercicios resoltos. Inclúen exercicios de exames anteriores.
En formato pdf e OpenDocument (comprimidos en formato ZIP).

Test:    OpenDocument     Pdf    2x1    4x1

Son listados de exercicios test recopilados de exames anteriores.
En formato pdf e OpenDocument (comprimidos en formato ZIP).

Exames

Exames finais:   Pdf   
Exames (Avaliación alternativa) (cursos 2017 e 2018):    Pdf    2x1    4x1

Exames de cursos anteriores, tanto finais (exames enteiros) como de avaliación alternativa (AVISO, en cursos anteriores o formato era 4 exames alternativos, polo que non coincide coas probas deste curso, que serán 3).
En formato pdf (comprimidos en formato ZIP).

TABOAS    Taboas

Taboas que se empregaran nesta materia. En formato pdf e OpenDocument (comprimidos en formato ZIP).

FORMULARIO PARA O EXAME    Formulario

Formulario que se entregará nos exames desta materia. En formato pdf e OpenDocument (comprimidos en formato ZIP)..

APOIO INFORMATICO

Distribucións Estatísticas:                            PENDENTE
Estatistica descriptiva:           PENDENTE
Chuleta de estatistica descriptiva:           PENDENTE
Apoio para traballar con R:           PENDENTE

Material de apoio informático, para realizar os traballos. Inclúe un manual para calcular parametros de Estatística Descritiva, con folla de cálculo, e breves introducións ao traballo con R.