Horario de titorías.

1º cuadrimestre (Xaneiro 2013, incluido)

* Luns de 11:00 a 14:00, e de 15:30 a 16:30

* Martes de 11:00 a 13:00

2º cuadrimestre (A partir de Febreiro 2013) (modificadas para os meses de xuño e xullo)

* Martes de 11:00 a 13:00

* Mércores de 16:00 a 18:00

* Xoves de 11:00 a 18:00