SE ACCEDEDES DESDE A AULA DE INFORMATICA, ACTUALIZADE A PAXINA.
En ocasions, por problemas de cache non se actualizan os cambios automaticamente.

Materiais para preparar esta disciplina:

EXAMES DE DECEMBRO, FEBREIRO E SETEMBRO:

Dado que non se imparten clases desta materia, os exames poñeranse en función do temario, e do seguinte material, que servirá como referencia:


Práctica: Tódolos materiais da asignatura están, ou iranse colocando, na sección de DOWNLOAD.