Web de Estatística Economica I   (Licenciatura de Economia)  

O seu obxectivo é ter centralizada a información sobre a asignatura nun lugar ó que os alumnos poidan acceder con facilidade. Así, se queres saber as datas dos exames ou necesitas unha copia actualizada dos apuntamentos non terás máis que vir por aquí para conseguilo