Prf:  X.M. Martínez Filgueira
.....

Grao en Economía: 

ESTATÍSTICA ECONÓMICA I 

.....

ESTATÍSTICA ECONÓMICA II (inferencia)

.....

MÉTODOS ESTATÍSTICOS 

........
.....
........
Cursos anteriores
.....

Grao en ADE: Grupo H

ESTATÍSTICA EMPRESARIAL I

.....

Licenciatura en ADE: 

TÉCNICAS ESTATÍSTICAS para a análise e a recollida de información
.....

Licenciatura en Economía: 

ESTATÍSTICA ECONÓMICA I