Torre de Hércules.
 
 

Dpto. de Composición. 
Universidade da Coruña.

Imagen Siguiente.