A Terraza de Sada.

Vista Xeral.O  estilo “Art Nouveau”, coñecido en España como “Modernismo”, tivo en Galicia excelentes exemplos de singulais obras arquitectónicas. Unha delas é a coñecida como “La Terraza” na poboación costeira de Sada, provincia de A Coruña.

Trátase dun quiosco-restaurante, inicialmente construido nos xardíns de Méndez Nuñez de A Coruña, polo arquitecto Antonio López Hernández en 1912. Tras unha serie de reformas e añadidos, acabou sendo traslada ó paseo marítimo de Sada, onde hoxe se conserva.

Esta fráxil estructura de madeira ferro e cristal, ten dúas plantas cerradas por unha membrana acristalada e policroma, cun deseño de rítmicos módulos verticais. Na súas formas ondulantes e ovaladas se adiviña a inspiración naturista do estilo modernista, a súa fina estructura metálica recorda ós emparrados das vides galegas, creando uns alegres ambentes propios para a finalidade de ocio e recreo do edificio.

Pese a ser construido como unha arquitectura “efímera”, o seu traslado e restauración a convertiron en un auténtico monumento ó liviano.

Vista Xeral. Vista Lateral. Planta Alta: Vista Interior.
A Terraza na Coruña. Planta Baixa. Alzado Principal.


Dpto. de Composición.
Universidade da Coruña.