La Terraza de Sada: Alzado Principal.

 
Dpto. de Composición.
Universidade da Coruña.