La Terraza de Sada: Vista lateral.


Dpto. de Composición.
Universidade da Coruña.