La Terraza de Sada: Vista general.

 
Dpto. de Composición.
Universidade da Coruña.