San Francisco de Betanzos: Cruceiro.
 
 
 

Dpto. de Composición. 
Universidade da Coruña.

Siguiente Foto.