Bolsas-Prácticas Fundación ONCE-CRUE para alumnado con discapacidade

Convocatoria 2017-2018

bolsas practicas fundacion ONCE CRUEA Universidade da Coruña, grazas a un acordo entre Fundación ONCE e a CRUE, convoca 5 bolsas para a realización de prácticas académicas externas dirixidas a estudantes universitarios con discapacidade co obxectivo de mellorar a súa empregabilidade e oportunidades futuras de emprego.

Requisitos:

- Ter unha discapacidade recoñecida igual ou superior ao 33%
- Ter superado o 50% dos créditos, ser estudante de último curso de grao ou ser estudante de mestrado

Condicións: Bolsa de 1800 €, 600 €/mes

Duración:  3 meses consecutivos

Desenvolvemento das practicas: Desde o 1 de febreiro ao 31 de decembro de 2018

Prazo de inscrición: Aberto ata o 15 de decembro de 2017 no seguinte formulario

Guardar

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Máis información: https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2017/003041

 

Guardar

 

Guardar