Listaxes de admitidos/as nos cursos do mes de marzo

Cursos para profesorado

Plano de Apoio ao Ensino (PAE)

  • 17/TE/089: Deseño e implementación de materiais didácticos multimedia para a docencia (1 ao 30 de marzo 2017 - virtual / 30 marzo 2017 - presencial) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver listaxe de admitidos/as
  • 17/CSIT/058: Aplicacións informáticas da UDC para o profesorado (7, 9 e 10 de marzo 2017) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver listaxe de admitidos/as
  • 17/TE/090: Análise de datos con SPSS: nivel inicial (15, 16 e 17 de marzo 2017) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver listaxe de admitidos/as
  • 17/MD/178: Ferramentas e estratexias para tutelar os TFM e TFG (21 e 22 de marzo 2017) (Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle) ver listaxe de admitidos/as
  • 17/SPRL/045: Prevención de problemas posturais. Exercicios de tonificación e mobilización da espalda (22, 27 e 29 de marzo 2017) (Tatami - Estadio Campus de Elviña) ver listaxe de admitidos/as
  • Plano de Formación Inicial (PFI)

  • MÓDULO 2:  ver listaxe de admitidos/as
  • Cursos para alumnado

   Plano de Apoio ao Doutoramento e á Investigación (PAI)

   • PAI/047: Talkk (oratoria) (1 e 2 de marzo 2017) (Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle) ver listaxe de admitidos/as
   • PAI/048: Elaboración e presentación de currículum vitae en inglés (13, 14 e 15 de marzo 2017) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver listaxe de admitidos/as

   Plano de Apoio á Aprendizaxe (PAA)

   • PAA/153: Emprendemento e autoemprego (13, 14 e 15 de marzo 2017) (Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle) ver listaxe de admitidos/as
   •