Listaxes de preinscritos/as do mes de xaneiro

Cursos para profesorado

Plano de Apoio ao Ensino (PAE)

  • 17/MD/173: Terminoloxía e lexislación sobre discapacidade no Ensino Superior (1 ao 31 de xaneiro 2017) (Virtual) ver listaxe de preinscrición
  • 17/ESD/046: A ferramenta Moodle para docentes da UDC: nivel avanzado (10, 11 e 12 de xaneiro 2017) (Aula 3 - Servizos Centrais de Investigación) ver listaxe de preinscrición
  • 17/MD/174: Enfoques metodolóxicos xeradores de cambios (16, 18, 23 e 25 de xaneiro 2017) (Aula 3 - Servizos Centrais de Investigación) ver listaxe de preinscrición
  • 17/CSIT/057: A Ferramenta de Xestión Curricular do Persoal Investigador (SUXI-XC) (19 e 20 de xaneiro 2017) (Aula 3 - Servizos Centrais de Investigación) ver listaxe de preinscrición
  • 17/MD/175: Construíndo Aprendizaxe-Servizo na UDC (curso realizado en colaboración coa Oficina de Cooperación e Voluntariado) (30 e 31 de xaneiro 2017) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver listaxe de preinscrición

Cursos para alumnado

Plano de Apoio ao Doutoramento e á Investigación (PAI)

  • PAI/043: Metodoloxía de investigación básica e aplicada (16 e 17 de xaneiro 2017) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver listaxe de preinscrición
  • PAI/044: Análise de datos cualitativos apoiado por ATLAS.ti 7 (nivel medio) e introdución ao análise de datos con MAXQDA (24 e 25 de xaneiro 2017) (Aula 3 - Servizos Centrais de Investigación) ver listaxe de preinscrición