Bolsas-Prácticas Fundación ONCE-CRUE para alumnado con discapacidade

bolsas practicas fundacion ONCE CRUEA Universidade da Coruña, grazas a un acordo entre Fundación ONCE e a CRUE, convoca 5 bolsas para a realización de prácticas académicas externas dirixidas a estudantes universitarios con discapacidade co obxectivo de mellorar a súa empregabilidade e oportunidades futuras de emprego.

Requisitos:

- Ter unha discapacidade recoñecida igual ou superior ao 33%
- Ter superado o 50% dos créditos, ser estudante de último curso de grao ou ser estudante de mestrado

Condicións: Bolsa de 1800 €, 600 €/mes

Duración:  3 meses consecutivos

Desenvolvemento das practicas: Desde o 1 de febreiro ao 31 de outubro de 2017

Prazo de inscrición: Aberto ata o 31 de decembro de 2016 no seguinte formulario

Máis información: Bolsas-prácticas Fundación ONCE-CRUE curso 2016/2017

 

 

 

Guardar

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar