Procedemento de solicitude da tarxeta acreditativa do grao de discapacidade

A tarxeta acreditativa do grao de discapacidade ten como finalidade facilitar a acreditación da condición de persoa con discapacidade do seu titular.

Poden solicitar a emisión da tarxeta as persoas que na data 05/08/2016 teñan recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 33% , e que non teñan un expediente de revisión en tramitación.

A solicitude a instancia de parte pode tramitarse en liña na sede electrónica ou de forma presencial empregando o seguinte modelo de solicitude.

Máis información: http://politicasocial.xunta.gal/web/portal/tarxeta-acreditativa-do-grao-de-discapacidade

Guardar

Guardar

 

Guardar

Guardar

Guardar