Listaxes de preinscritos/as do mes de abril

Cursos para profesorado

Plano de Apoio ao Ensino (PAE)

  • 16/CSIT/055: Tipoloxía, estrutura e avaliación de proxectos de I+D+i para a súa presentación en convocatorias públicas de subvención (6 e 7 de abril de 2016) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver listaxe de preinscrición
  • 16/TE/081: Deseño e implementación de materiais didácticos multimedia para a docencia (4 ao 27 de abril 2016 - virtual / 27 abril 2016 - presencial) (Aula 3 - Servizos Centrais de Investigación) ver listaxe de preinscrición
  • 16/MD/162: Atención á diversidade e inclusión educativa nas aulas universitarias (14 e 15 de abril 2016) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver listaxe de preinscrición
  • 16/SPRL/040: Técnicas e manobras da primeira asistencia ao accidentado (19, 20 e 21 de abril 2016) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver listaxe de preinscrición

Plano de Formación Inicial (PFI)

  • 16/CSIT/055: Tipoloxía, estrutura e avaliación de proxectos de I+D+i para a súa presentación en convocatorias públicas de subvención (6 e 7 de abril de 2016) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver listaxe de preinscrición
  • 16/TE/081: Deseño e implementación de materiais didácticos multimedia para a docencia (4 ao 27 de abril 2016 - virtual / 27 abril 2016 - presencial) (Aula 3 - Servizos Centrais de Investigación) ver listaxe de preinscrición
  • 16/MD/162: Atención á diversidade e inclusión educativa nas aulas universitarias (14 e 15 de abril 2016) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver listaxe de preinscrición
  • 16/SPRL/040: Técnicas e manobras da primeira asistencia ao accidentado (19, 20 e 21 de abril 2016) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver listaxe de preinscrición

 

Cursos para alumnado

Plano de Apoio ao Doutoramento e á Investigación (PAI)

  • PAI/035: Redacción académica: planificación e desenvolvemento de traballos de investigación (19, 20 e 21 de abril de 2016) (Aula 32 - Servizos Centrais de Investigación) ver listaxe de preinscrición

Plano de Apoio á Aprendizaxe (PAA)