Listaxes de admitidos/as do mes de febreiro

Cursos para profesorado

Plano de Apoio ao Ensino (PAE)

 • 16/MD/155: Produtividade persoal. A xestión eficienta das cousas que temos que facer (2 e 16 de febreiro 2016) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver listaxe de admitidos/as
 • 16/MD/156: Estratexias de aprendizaxe cooperativo e desenvolvemento do portafolio dixitan en grupo (4 e 5 de febreiro 2016) (Aula 3 - Servizos Centrais de Investigación) ver listaxe de admitidos/as
 • 16/TE/079: Análise de datos con SPSS: nivel inicial (10, 11 e 12 de febreiro 2016) (Aula 3 - Servizos Centrais de Investigación) ver listaxe de admitidos/as
 • 16/MD/157: Interactive and Small Group Teaching in EMI (10 e 11 de febreiro 2016) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver listaxe de admitidos/as
 • 16/CSIT/054: A Ferramenta de Xestiión Curricular do Persoal Investigador (SUX-XC) (18 e 19 de febreiro 2016) (Aula 3 - Servizos Centrais de Investigación) ver listaxe de admitidos/as
 • 16/SPRL/039: Técnicas de relaxación e saúde (23, 24 e 25 de febreiro 2016) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver listaxe de admitidos/as

Plano de Formación Inicial (PFI)

 • 16/MD/155: Produtividade persoal. A xestión eficienta das cousas que temos que facer (2 e 16 de febreiro 2016) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver listaxe de admitidos/as
 • 16/MD/156: Estratexias de aprendizaxe cooperativo e desenvolvemento do portafolio dixitan en grupo (4 e 5 de febreiro 2016) (Aula 3 - Servizos Centrais de Investigación) ver listaxe de admitidos/as
 • 16/TE/079: Análise de datos con SPSS: nivel inicial (10, 11 e 12 de febreiro 2016) (Aula 3 - Servizos Centrais de Investigación) ver listaxe de admitidos/as
 • 16/MD/157: Interactive and Small Group Teaching in EMI (10 e 11 de febreiro 2016) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver listaxe de admitidos/as
 • 16/CSIT/054: A Ferramenta de Xestiión Curricular do Persoal Investigador (SUX-XC) (18 e 19 de febreiro 2016) (Aula 3 - Servizos Centrais de Investigación) ver listaxe de admitidos/as
 • 16/SPRL/039: Técnicas de relaxación e saúde (23, 24 e 25 de febreiro 2016) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver listaxe de admitidos/as

 

Cursos para alumnado

Plano de Apoio ao Doutoramento e á Investigación (PAI)

 • PAI/032: Metodoloxía de investigación básica e aplicada (17 e 18 de febreiro 2016) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver listaxe de admitidos/as

Plano de Apoio á Aprendizaxe (PAA)

 • PAA/136: Alto rendemento no estudo (16, 17 e 18 de febreiro 2016) (Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle) ver listaxe de admitidos/as
 • PAA/137: Aplicacións informáticas específicas da UDC para o alumnado (23, 24 e 25 de febreiro 2016) (Aula 3 - Servizos Centrais de Investigación) (CURSO ANULADO)