Listaxes de preinscritos/as do mes de decembro

Cursos para profesorado

Plano de Apoio ao Ensino (PAE)

  • 15/CSIT/053: Aplicacións informáticas da UDC para o profesorado (1, 2 e 3 de decembro 2015) (Aula 3 - Edificio de Servizos Centrais de Investigación) ver listaxe de preinscrición
  • 15/TE/077: Iniciación a Matlab e ás súas aplicacións (14 e 15 de decembro 2015) (Laboratorios 1.1 e 1.2 - Facultade de Informática) ver listaxe de preinscrición
  • 15/ESD/041: A ferramenta moodle para docentes da UDC (quenda Ferrol) (15, 16 e 17 de dedembro 2015) (Edificio de Apoio ao Estudo - Ferrol) ver listaxe de preinscrición

Plano de Formación Inicial (PFI)

  • 15/CSIT/053: Aplicacións informáticas da UDC para o profesorado (1, 2 e 3 de decembro 2015) (Aula 3 - Edificio de Servizos Centrais de Investigación) ver listaxe de preinscrición
  • 15/TE/077: Iniciación a Matlab e ás súas aplicacións (14 e 15 de decembro 2015) (Laboratorios 1.1 e 1.2 - Facultade de Informática) ver listaxe de preinscrición
  • 15/ESD/041: A ferramenta moodle para docentes da UDC (quenda Ferrol) (15, 16 e 17 de dedembro 2015) (Edificio de Apoio ao Estudo - Ferrol) ver listaxe de preinscrición

 

Cursos para alumnado

Plano de Apoio ao Doutoramento e á Investigación (PAI)

  • PAI/030: Iniciación a MatLab (14 e 15 de decembro 2015) (Laboratorios 1.1 e 1.2 - Facultade de Informática) ver listaxe de preinscrición
  • Plano de Apoio á Aprendizaxe (PAA)

    • PAA/134: Competencias de traballo en grupo: liderado e comunicación non verbal (15, 16 e 17de decembro 2015) (Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle)  ver listaxe de preinscrición