Listaxe de preinscritos do mes de marzo

Cursos para profesorado

Plano de Apoio ao Ensino (PAE)

  • 15/TE/072: Produtividade ofimática con software libre: deseño e diagramas (3, 4 e 5 de marzo 2015) (Aula 3 - Servizos Centrais de Investigación) ver listaxe de preinscrición
  • 15/ESD/037: Docencia semipresencial e en rede (9 e 10 de marzo 2015) (Aula 3 - Servizos Centrais de Investigación) ver listaxe de preinscrición
  • 15/MD/138: Cómo escribir e publicar un artigo nunha revista científica (11 e 12 de marzo 2015) (Aula 2 - Edifico Xoana Capdevielle) ver listaxe de preinscrición
  • 15/MD/137: Estratexias metodolóxicas na aula universitaria (17 e 18 de marzo 2015) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver listaxe de preinscrición
  • 15/MD/139: Formación en xénero para a docencia universitaria (23 e 24 de marzo 2015) (Aula 2 -Edificio Xoana Capdevielle) ver listaxe de preinscrición

Plano de Formación Inicial (PFI)

  • 15/TE/072: Produtividade ofimática con software libre: deseño e diagramas (3, 4 e 5 de marzo 2015) (Aula 3 - Servizos Centrais de Investigación) ver listaxe de preinscrición
  • 15/ESD/037: Docencia semipresencial e en rede (9 e 10 de marzo 2015) (Aula 3 - Servizos Centrais de Investigación) ver listaxe de preinscrición
  • 15/MD/138: Cómo escribir e publicar un artigo nunha revista científica (11 e 12 de marzo 2015) (Aula 2 - Edifico Xoana Capdevielle) ver listaxe de preinscrición
  • 15/MD/137: Estratexias metodolóxicas na aula universitaria (17 e 18 de marzo 2015) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver listaxe de preinscrición
  • 15/MD/139: Formación en xénero para a docencia universitaria (23 e 24 de marzo 2015) (Aula 2 -Edificio Xoana Capdevielle) ver listaxe de preinscrición

 

Cursos para alumnado

Plano de Apoio ao Doutoramento e á Investigación (PAI)

  • PAI/025: Ética da investigación en ciencias biolóxicas, biomédicas, sociais e da conduta (9 e 10 de marzo 2015) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver listaxe de preinscrición

  Plano de Apoio á Aprendizaxe (PAA)

  • PAA/130: Técnicas de exposición oral para a presentación de traballos (9, 10 e 11 de marzo 2015) (Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle) ver listaxe de preinscrición
  • PAA/131: Mellora da empregabilidade (24, 25 e 26 de marzo 2015) (Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle) ver listaxe de preinscrición