Cronograma

A preinscrición para os cursos de cada mes realizarase segundo os prazos que se indican.

Os horarios dos prazos de preinscrición que se establecen serán dende as 10:00 horas da primeira xornada ate as 14:00 horas da última. 

Cando se abran os prazos de preinscrición aparecerá un enlace en cada mes para poder ter acceso ao formulario de preinscrición e, cando remate o prazo, publicaránse tanto as listaxes de preinscrición como as de admisión en cada curso.

calendarioPodes consultar este cronograma no calendario web ou subscribirte na túa axenda compatible co formato iCalendar ou en Google Calendar.

 

DECEMBRO 2017
(Preinscrición: 13 ao 19 de novembro de 2017)
 • PAI/056: Análise de datos con SPSS: nivel inicial (11, 12, 13 e 14 de decembro 2017) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver ficha do curso
 • PAI/057: Planificación e xestión da investigación. Tranferencia de resultados (19, 20 e 21 de decembro 2017) (Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle) ver ficha do curso
XANEIRO 2018
(Preinscrición: 11 ao 17 de decembro de 2017)
 • PAI/058: Iniciación a MatLab e as súas aplicacións (10, 11 e 12 de xaneiro 2018) (Laboratorio 1.2 - Facultade de Informática) ver ficha do curso
 • PAI/059: Metodoloxía de investigación básica e aplicada (16 e 17 de xaneiro 2018) (Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle) ver ficha do curso
FEBREIRO 2018
(Preinscrición: 15 ao 21 de xaneiro de 2018)
 • PAI/060: Análise de datos con SPSS: nivel medio (5, 6 e 7 de febreiro 2018) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver ficha do curso
 • PAI/061: Análise de datos cualitativos apoiado por ATLAS.ti 8 (nivel medio) e introdución ao análise de datos con MAXQDA (22 e 23 de febreiro 2018) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver ficha do curso 
MARZO 2018
(Preinscrición: 13 ao 19 de febreiro de 2017) (Formulario de preinscrición)
 • PAI/062: Redacción académica: planificación e desenvolvemento de traballos de investigación (5, 6 e 7 de marzo 2018) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver ficha do curso
 • PAI/063: Talkk (oratoria) (21 e 22 de marzo 2018) (Aula 4 - Pavillón de estudantes) ver ficha do curso 
ABRIL 2018
(Preinscrición: 12 ao 18 de marzo de 2018)
 • PAI/065: Ética da investigación en ciencias biolóxicas, biomédicas, sociais e da conduta (12 e 13 de abril 2018) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver ficha do curso
 • PAI/066: Elaboración e presentación de currículum vitae en inglés (18, 19 e 20 de abril 2018) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver ficha do curso 
MAIO 2018
(Preinscrición: 9 ao 15 de abril de 2018)
 • PAI/067: Técnicas de exposición oral para a defensa de traballos e teses doutorais (14, 15 e 16 de maio 2018) (Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle) ver ficha do curso
XUÑO 2018
(Preinscrición: 14 ao 20 de maio de 2018)
 • PAI/068: Prevención de riscos laborais (4, 5, 6, 7 e 8 de xuño 2018) (Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle) ver ficha do curso

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar