Funcións

 

As funcións principais desta Unidade son as seguintes:

  • Facilitar mediante accións formativas e materiais creados ao efecto o proceso de virtualización de materias e/ou títulos da UDC.
  • Ofrecer asesoramento e formación aos docentes para a creación dos seus propios materiais didácticos multimedia para a aprendizaxe.
  • Dar soporte metodolóxico á virtualización e á implementación de contidos de aprendizaxe na plataforma Moodle.
  • Prestar apoio ao desenvolvemento e a difusión de proxectos de innovación educativa