V Congreso TADEGA. A Coruña 2017

Procedemento de matrícula

1.- Cumprimenta con atención este formulario.

2.- Ingresa o importe correspondente na conta bancaria de TADEGa (//Abanca CC: ES40 - 2080 - 5162 - 2230 - 4001 - 0397) indicando claramente o motivo: "V Congreso TADEGa 2017" xunto cos nomes e apelidos das persoas matriculadas (ou os seus DNI).

3.- Unha vez recibida e contrastada a documentación (ingreso bancario e datos do formulario web) na secretaría das Xornadas, actualizarase a listaxe coa confirmación das correspondentes inscricións.

4.- Achega á secretaría das xornadas por correo electrónico no enderezo contactar@tadega.net unha copia do xustificante bancario do ingreso pola inscrición no que figure identificados con claridade o motivo e as persoas que vos inscribides.

Prezos

Prezos ata o 8 de outubro segundo perfil:

- Persoas socias de TADEGa e estudantes universitarios: 30 €.

- Persoas de asociacións afíns: Por Dereito, Agpetal, Eganet e Divertic: 45 €.

- Persoas non socias: 60 €.

- Membros do comité organizador de TADEGa e/ou CUFIE. Sen custo.

- Persoas relatoras. Sen custo. 

Descontos por grupos (de 5 ou máis persoas):

- Prezo: desconto de 5 € por participante.

- Remitir a contactar@tadega.net a solicitude de grupo coa relación dos integrantes.

- Unha vez recibido o código de confirmación para o grupo:

* Cumprimentar o formulario de inscrición para cada un dos participantes engadindo o código proporcionado.

* Efectuar un único pago polo importe correspondente.

* Remitir a contactar@tadega.net copia do xustificante bancario coa relación dos inscritos.

Observacións:

- Despois do 8 de outubro: as cotas increméntanse en 15 € e non se aplican descontos a grupos.

- Os organizadores e relatores deberán igualmente inscribirse indicando o perfil correspondente.

- Quen sexa relator e organizador á vez, inscribirase como relator.

 

*
*
*
Grupos (Indica se é unha inscrición formando parte dun grupo de 5 ou máis persoas previamente comunicada á secretaría do congreso)*
*
*
*
Tipo de persoa asistente*
Desprázaste en cadeira de rodas?*
Acompáñate un ou unha asistente persoal?*
Os campos marcados cun asterisco (*) son obrigatorios.