Bolsas e axudas para alumnado universitario con discapacidade

Convocatoria de Axudas da Universidade da Coruña para estudantes con necesidades educativas especiais

Modalidades de bolsas:

 • Axudas a estudantes matriculados nos centros propios da Universidade da Coruña e nunha titulación oficial, que teñan recoñecida legalmente a condición de discapacidade.

Prazo de presentación: Ata o 11 de outubro de 2019 ás 14:00 horas

 

XIII edición das Bolsas Fundación Universia 2019-2020

Modalidades de bolsas:

 • De Acceso
 • De Progreso
 • De Movilidad
 • De Plan ADOP
 • De LaLiga Genuine Santader

Prazo de presentación: Ata o 18 de outubro de 2019 ás 18:00 horas

 

I Convocatoria de Axudas Reina Letizia para a inclusión para estudantes con discapacidade

Modalidades de axudas:

 • Axudas para a asistencia persoal e persoal de apoio
 • Axudas ao estudo de posgrao e mestrado
 • Axudas para a mobilidade nacional
 • Axudas para a mobilidade internacional
 • Axudas para o doutoramento
 • Axudas á investigación

Prazo de presentación: Do 4 de xullo ata o 5 de agosto de 2019 (Convocatoria pechada)

 

Programa de Bolsas Fundación ONCE "Oportunidade ao Talento" para estudantes e titulados/as universitarios/as con discapacidade

Modalidades de bolsas:

 • Bolsas de mobilidade transnacional
 • Bolsas de mestrado e posgraos
 • Bolsas de doutoramento
 • Bolsas á investigación
 • Bolsas de estudos e deporte
 • Bolsas Fundación Once/INECO de mobilidade internacional e mestrado para estudantes de enxeñarías
 • Bolsas Fundación Once/Fundación AQUAE
 • Bolsas Fundación ONCE/BANKIA
 • Bolsas Fundación ONCE/Fundación Trinidad Alfonso
 • Bolsas Fundación ONCE/Banco de Sabadell

Prazo de presentación bolsas de mestrado, mobilidade internacional e estudos e deporte: Ata o 30 de setembro de 2019

Prazo de presentación bolsas de doutoramento e investigación: Ata o 10 de outubro de 2019

 

Convocatoria de Bolsas para estudantes universitarios e de Formación Profesional (FP) con discapacidade da Fundación Adecco

Modalidades de bolsas:

 • Bolsa de Mobilidade Internacional
 • Bolsa de Grao
 • Bolsa de Mestrado
 • Bolsa de FP: Ciclo de Grao Superior e Grao Medio
 • Bolsa de Inglés
 • Bolsa de Estancia en páises anglosaxóns

Prazo de presentación: Do 11 de xuño ata o 30 de setembro de 2019

 

Programa de Bolsas Fundación Repsol e Fundación Universia para estudos en áreas técnicas

Modalidades das bolsas:

 • Bolsas de grao
 • Bolsas de mestrado

Prazo de presentación: Convocatoria pechada

 

XII Convocatoria de Bolsas Prevent para estudantes con discapacidade

Modalidade das bolsas:

 • Bolsas de grao, mestrado ou posgrao universitario e ciclo formativo de grao superior

Prazo de presentación: Convocatoria pechada